De Meest Waardeloze Website van

Sportblad Knudde

Medewerkers Sportblad Knudde

In bestaan van Sportblad Knudde waren er vele medewerkers of correspondenten hier een overzicht. Mogelijk is de omvangrijke lijst niet compleet of later aangevuld. (wordt nog aangepast)

* Jan Fokkens Publiekereleetjens (Public Relations) ontwerper Sticker Sportblad Knudde,ontwerper producent: Lucifertroffee

*Andre (Bartel) de Jong, rubriek Limericks (verscheen in begin periode Sp.Kn.) correspondent

*Frans Visser (Supersnelle Fotograaf, wachten nog op de foto's) correspondent.

*

 

 

en nog veel meer.

 

De Meest waardeloze Website van

 

51ste jaargang meest waardeloze website van het Wereld Wijd Web.

Copyright © 1970 -2021   Sportblad Knudde Media Groep 

OK