De Meest Waardeloze Website van

Sportblad Knudde

Sportblad Knudde berichtte jarenlang over E O V Zaalvoetbal, in begin jaren nog als echte verslaggevers in de laatste jaren ook als competitieleider nadat Leen Plaisier dit jaren lang had gedaan in de begin jaren.

E O V Zaalvoetbal is ontstaan vanuit personeelsvereniging Electro Ontspanning Vereniging van bedrijf Smit-Slikkerveer dat later werd van Holec Ridderkerk, HMA Power Systems en weer later Brush HMA en Alstom. (Zie verder: bericht uit 1969) 

In vele jaren waren de hoogtijdagen van E O V Zaalvoetbal  dat begon in 1977 en ook van Sportblad Knudde. De wedstrijden werden op donderdagavonden gespeeld in Sporthal de Fakkel vanaf 19.30 tot 22.00 uur de derde helften in Sportcafe de Fakkel liepen meestal uit op hele langdurige verlengingen. !

Nadat Leen Plaisier als competieleider terug trad door omstandigheden nam Kees Hilkmann het roer over, de wedstrijden werden toen verplaatst naar Sporthal de Beverbol  op dinsdagen met ook de aanvangstijden van 16.30 tot 18.00 uur zodat de derde helft voor velen nog langer werd in Sportcafe de Beverbol.

 

Het is daarom logisch dat archief Sportblad Knudde over E O V -Zaalvoetbal enorm is. Op deze plaats proberen we wat te plaatsen en komen in toekomst op deze site ongetwijfeld nog meer over E O V Zaalvoetbal. Toch zijn vele mededelingen die op de publicatieborden verscheen met Sportblad Knudde Nieuwsdienst, E O V 69 Agenda en Sportblad Knudde Vizier op E O V Zaalvoetbal verloren gegaan, we hebben nog enige jaargangen kunnen vinden vooral uit de map van Fc Weiziging was compleet van 1981 tot en met 1987 met ook aantekeningen van Fc Weiziging plus een unieke foto-map Dat na 2000 niet veel meer van is komt vooral omdat Sportblad Knudde toen op internet verscheen maar hebben toch nog enige jaargangen zoals 2001 tot en met 2003 kunnen vinden.

t/m 1987 zie >>

t/m 1987 zie >>

t/m 1987 zie >>

Van de Publicatieborden: uit map van Fc Weiziging ook’ leuk’ voor anderen:

HDS Bytes kampioen 1992

Bekerlotingen

Afscheid als voetballer Jos Holthaus juni 1997

Ps Huisnieuws  van HMA Powersystems 1995

Meer E O V- Voetbal .E O V - Zaalvoetbal en bedrijfsvoetbal is te vinden in de oude nummers van Sportblad Knudde in pdf bestand zie verder op deze pagina: Archief PDF-bestanden Sportblad Knudde