De Meest Waardeloze Website van

Sportblad Knudde

Smit Slikkerveer (Electro) Sport Historie

Begin van E O V -Voetbal

Electro Nieuws Okt.1958

Juni 1967

T.S.E.: voorloper EOV

Sept.1967

september 1967

T.S.E..-Voetbal

Mei 1968

Juni1968

Juni1968

Damesvoetbal  bij Smit Slikkerveer in 1967:

Uit onderstaande bericht uit Electro Nieuws van augustus  en Oktober 1969 voetbalde de dames van Smit Slikkerveer en voetbalden tegen een damesteam uit Alblasserdam en dat leverde ook veel publiek  blijkt uit artikel en er werd verloren met 2-1 enkel er staat helaas niet vermeldt welke dames van Smit Slikkerveer meededen in het damesteam.  Eerder speelden 2 teams van Smit Slikkerveer tegen elkaar zie hier.

Juli 1968

Electro Nieuws Mei 1969

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Juni1969

Electro Nieuws aug.1969

Bericht uit 1969 (Electro Nieuws:

„Als je maar lol hebt”


Electro Nieuws okt.1969

De stemming was tijdens de wedstrijden uitstekend en de sportiviteit tussen de collega’s was op een enkele uitzondering na , prima. Uiteraard is er op de manier van organiseren opbouwende kritiek geweest. Op vergaderingen werd deze kritiek behandeld doch de opkomst bij besprekingen was zo nihil, dat alles weer bleef zo het was. Men moet echter wel bedenken dat een vereniging  niet zonder meer kan draaien op een tweetal bestuursleden, maar dat ook de leden hun medewerking moeten verlenen.  Evenals dit jaar zullen er weer wedstrijden worden georganiseerd  tussen verschillende team van ons bedrijf, I.v.m. de reservering van de terreinen, die tijdig aangevraagd moeten worden is het gewenst nu reeds te weten te komen met hoeveel elftallen het volgend  seizoen Smit de groene grasmat zal betreden.

Op 17 mei 1967 werd een voetbalwedstrijd gespeeld tussen twee afdelingen van ons bedrijf. Na die gedenkwaardige wedstrijd zijn er in dat jaar nog verschillende ontmoetingen georganiseerd, die allen het karakter hadden van „Als je maar lol hebt”

Het eerste jaar dat er in Smitverband werd gevoetbald is in feite het startschot geweest tot het oprichten van een vereniging. Deze vereniging moest tot doel hebben om voetbalwedstrijden tussen personeelsleden te organiseren, in goede banen te leiden en een prettige verstandhouding te bewerkstelligen tussen de deelnemers. Deze vereniging heeft nu twee jaar gedraaid en niet zonder succes mag wel gezegd worden. Beide jaren namen ca 100 personen deel aan de z.g.n halve competitie  en de resultaten heeft men in dit blad kunnen lezen.

Dec.1970

Dec.1972