De Meest waardeloze Website van

47 ste jaargang meest waardeloze website van het Wereld Wijd Web.

Copyright © 1970 - 2016 Sportblad Knudde Media Groep

Sportblad Knudde
Uit archief van E O
Cultuur Erfgoed

Sportblad Knudde berichtte jarenlang over E O V Zaalvoetbal, in begin jaren nog als echte verslaggevers in de laatste jaren ook als competitieleider nadat Leen Plaisier dit jaren lang had gedaan in begin jaren.

E O V Zaalvoetbal is ontstaan vanuit personeelsvereniging Electro Ontspanning Vereniging van bedrijf Smit-Slikkerveer dat later werd van Holec Ridderkerk, HMA Power Systems en weer later Brush HMA en Alstom.

In de jaren zeventig en achtig van vorige eeuw waren de hoogtijdagen van E O V Zaalvoetbal en ook van Sportblad Knudde. De wedstrijden werden op donderdagavonden gespeeld in Sporthal de Fakkel vanaf 19.30 tot 22.00 uur de derde helften in Sportcafe de Fakkel liepen meestal uit op langdurige verlengingen.

Nadat Leen Plaisier als competieleider terug trad door omstandigheden nam Kees Hilkmann het roer over, de wedstrijden werden toen verplaatst naar Sporthal de Fakkel met ook de aanvangstijden van 16.30 tot 18.00 uur zodat de derde helft voor velen nog langer werd in Sportcafe de Beverbol.

 

Het is daarom logisch dat archief Sportblad Knudde over E O V -Zaalvoetbal enorm is. Op deze plaats proberen we wat te plaatsen en komen in toekomst op deze site ongetwijfeld nog meer over E O V Zaalvoetbal.

17/01/2016 11:51